Forsiden
Forklaring
Medlemskab
Politiske spørgsmål
Vælgererklæring
Kontakt
Afslutning

English

   

AfslutningDanmarkshistoriens største tabuemne er nu brudt og dermed det største traume et samfund har levet i, i så mange år.

I hvert fald er processen begyndt og vil nå hele vejen. Ved brud med et sådant tabuemne, vil det naturligvis vække en enorm vrede og skuffelse hos mange, men det er naturligt når ens barnetro bliver brudt eller afsløret sammen med tabuemne og fortrængning.