Forsiden
Forklaring
Medlemskab
Politiske spørgsmål
Vælgererklæring
Kontakt
Afslutning

English

    Special message to the allied - click here

For første gang siden 1940, får du mulighed for at stemme på et parti som har den højeste sociale profil og den højeste miljøprofil. Uden at du samtidig gør nar af holocaust og ofrene derfra.
Samtidig støtter vi vestens værdier maximalt og går ind for et stærkt NATO.

For at vi kan blive opstillingsberettigede og give dig denne mulighed, skal vi bruge 20.000 vælgererklæringer og her har vi brug for din hjælp.
- Se yderligere informationer under VÆLGERERKLÆRINGER.

Baggrund
Da Danmark blev besat i 1940 opfordrede regeringen, der dengang bestod af S & R, til samarbejde med værnemagten. S & R havde skåret forsvaret ned til et minimum og den kendsgerning sammen med neutralitetspolitikken gjorde, at der ikke var andre muligheder end at overgive sig til værnemagten. En anden konsekvens af Danmarks neutralitetspolitik og svage forsvar, var uhindret adgang for tyskerne til Norge, og det kan ikke udelukkes, at det var medvirkende til uskyldige menneskers indespærring i den senere indgået Warszawa-pagt.

De to partier som samarbejdede med tyskerne eksisterer mærkelig nok stadig den dag i dag. Dette ser vi ikke kun som en hån mod offrene fra holocaust, de danske faldne og sårede soldater og frihedskæmpere, samt disses familier og de efterladte, men også de allierede som befriede os fra tyskerne, deres familier, efterladte og de lande de repræsenterede.
Eksempelvis D-dag 1944 hvor britiske, amerikanske, Canadiske, australske og andre gik i land på Normandiets kyst, hvor de blev dræbt i tusindetal.
.

Det samarbejde som S og R havde med værnemagten, omfattede ikke kun tilbagesendelse af tyske jødiske flygtninge, men også udlevering af danske jøder til internering i tyske koncentrationslejre.

S og R har siden hen også signaleret, at de ikke vil bidrage til udryddelsen af totalitærregimer hvor folk bliver undertrykt og tyranniseret, pint og dræbt.

Støt ikke partier som har ført en så skadelig udenrigspolitik.

Støt i stedet Solidaritet.